Uncategorized

Reka bentuk dan lukis pelan

Khidmat reka bentuk dan lukis pelan

Lukispelan.com dikendalikan oleh MH STUDIO yang menyediakan perkhidmatan konsultasi dalam merancang, merekabentuk dan membina rekabentuk yang telah dirancang mengikut bajet dan citarasa pelanggan. Setiap rekabentuk dan lukisan pelan menjanjikan kualiti dan mengikut piawaian untuk permohonan kelulusan PBT dan pembinaan.

Rekabentuk skematik

  • Perancangan rekabentuk awal adalah pembangunan rekabentuk skematik dengan megambil kira kehendak-kehendak pelanggan dan keperluan teknikal pada bangunan.
  • Lukisan persembahan merangkumi pelan lantai, pelan bumbung, pandangan, keratan dan ilustrasi 3D luaran dan dalaman.

Ilustrasi 3D

  • MH STUDIO mempunyai kepakaran dalam menghasilkan ilustrasi 3D untuk seni bina dan hiasan dalaman. Khidmat ilustrasi 3D sebagai khidmat tambahan atas permintaan pelanggan.
  • Ilustrasi 3D membantu untuk pelanggan mendapat gambaran jelas secara 3D bangunan yang direkabentuk dan untuk pembinaan.Ini juga membantu pelanggan untuk membaiki atau menambah baik idea rekabentukbangunan.

Dokumen permohonan kelulusan PBT dan pembinaan

  • Kami meyediakan lukisan kerja arkitektural yang merangkumi Pelan lantai, pelan bumbung, keratan, tampak dan diagram yang dilengkapi dengan ukuran, spesifikasi bahan binaan dan jadual kiraan pengcahayaan dan pengudaraan.
  • Selain itu, lukisan jurutera diperlukan untuk struktur bangunan, lukisan pelan elektrikal, pelan bekalan air dan paip pembentungan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *